Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult.

RENDITINGIMUSED

VAJALIKUD DOKUMENDID. Matkamasina rentimisel on vajalik esitada kehtiv isikut tõendav dokument. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 21-aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba ning on minimaalse juhistaažiga 2 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

RENDILEPING. Allkirjastatud leping on siduv ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu allkirjastamist tingimused hoolikalt läbi lugeda ning küsimuste tekkides kohe need üle täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

TASUMINE. Broneeringu kinnituseks on broneerimistasu laekumine Polar Media OÜ arvele. Broneerimistasu on 300 eurot. Broneeringu muutmine või tühistamine on võimalik kuni 30 päeva enne rendiperioodi algust. Hilisema tühistamise korral broneerimistasu ei tagastata. Tagatisraha on kokku 800 eurot, millest broneerimisel tasutakse 300 eurot ja ülejäänud tasutakse enne sõiduki üleandmist. Tagatisraha suurus katab kaskokindlustuse omavastutuse. Tagatisraha tagastatakse 3 päeva jooksul pärast sõiduki tagastamist juhul, kui sõidukil ei avastata varjatud vigu, sõiduk on puhas ja terve ning puuduvad nõuded kolmandatelt osapooltelt. Hiljem esitatud nõuded (parkimistrahvid, liiklustrahvid jne) kuuluvad Rentniku poolt täielikule hüvitamisele.

RENDIPERIOOD. Matkamasina rendi minimaalne periood on kolm ööpäeva, kõrghooajal 5 päeva. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes. Matkabussidel läbisõidupiirangut ei ole.

RENDIHIND. Rendihind sisaldab Matkamasina hooldusi, nõuetele vastavaid rehve, kohustuslikku liikluskindlustust ja kaskokindlust. Rendihind sisaldab ka sõiduki välipesu. Rendihind ei sisalda autokütust.

MATKAMASIN. Matkamasin antakse Teile tehniliselt väga heas korras, tangituna ning seest ja väljast puhtana. Autot üle andes tutvuvad osapooled hoolikalt kõikide võimalike kahjustuste, seal hulgas kriimustustega ning need märgitakse lepingusse. Soovitame ka Teil kogu masin hoolikalt üle vaadata ja vajadusel probleemsetele kohtadele tähelepanu juhtida, vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis olid masinal juba enne Teie kasutamist. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib Rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

KÜTUS. Matkamasin antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Kui auto tagastamisel ei ole Rentnik kütusepaaki täis tankinud, arvestatakse renditasule juurde puudu olev kütus vastavalt AS Alexela hinnakirjale ning juurde lisandub tankimisetasu 40 eurot. Valesti tangitud kütusest tekkinud kahjud hüvitab Rentnik.

SÕIDUKI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE. Rendiperiood algab päeval, kui Rentnik sõiduki oma valdustesse saab ja see toimub rendipäeval kell 14.00 ning lõppeb rendi viimasel päeval kell 11.00, kui ei ole teisiti kokkulepitud. Autosuvila tuleb tagastada nii, et siseruumid on hoolikalt puhastatud ning WC-kassett ja hallveepaak tühjendatud. Välispuhastuse eest vastutab Matkamasina meeskond, seda Rentija tegema ei pea. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Koristuse hind on 85 EUR, WC-kasseti ja hallveepaagi tühjendus 30 eurot. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja Rentija koos. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, korvab Rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui Rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.

NÕUDED. Kõik Rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt, näiteks trahvid liikluseeskirjade rikkumiste eest, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms, kuuluvad Rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.